Een vraag? Wij denken mee.

Wij zijn gescheiden ouders, ons kind heeft hier last van. Wat nu?

Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen in Nederland te maken met een scheiding. Dit is voor kinderen een ingrijpende verandering in hun leven. Het kan je kind boos, verdrietig, of bang maken. Soms gedraagt een kind zich hierdoor lastig, of wordt juist heel stil. Wat kan je als gescheiden ouders dan betekenen voor je kind?
Het Sociaal Wijkteam denkt graag met jullie mee in wat jullie kind nodig heeft en welke oplossingen het beste bij jullie passen.

Mijn partner is aan het dementeren, hoe houden we dit samen vol?

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Vaak merkt iemand met (beginnende) dementie dat er dingen misgaan. Hij/zij begrijpt alleen niet precies wat er aan de hand is. Vaak roept dit angst op, wat kan leiden tot boosheid of somberheid. Iemand met dementie verandert. Ook voor de naasten verandert er veel. Hoe kunt u omgaan met iemand die verandert en steeds afhankelijker van u wordt?
Het Sociaal Wijkteam kan met u en uw naasten meedenken over hoe jullie het samen zo lang mogelijk volhouden.

Ik voel mij eenzaam, wie kan er met mij meedenken?

Eenzaamheid komt voor in alle leeftijden en kan ervaren worden als een gemis aan een hechte emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid kan gepaard gaan met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten.
Het Sociaal Wijkteam kijkt met je mee naar wat je nodig hebt en welke oplossingen het beste bij je passen.

Mijn kind luistert niet, ik maak me zorgen. Wat kan ik doen?

Het opvoeden van kinderen kan een grote uitdaging zijn. Ieder kind is anders en heeft een andere benadering nodig. Het ene kind is vrij zelfstandig en kan zelf keuzes en beslissingen maken, terwijl het andere kind meer sturing en begeleiding nodig heeft. Ook per leeftijdsfase kan een kind andere dingen (aan).
Het Sociaal Wijkteam bekijkt met u de situatie en welke oplossingen er zijn om het voor u en uw kind weer prettig te maken.

Ik vind het lastig om voor mijzelf te zorgen. Wie kan mij helpen?

Wanneer je op jezelf gaat wonen of al woont, vraagt dit veel vaardigheden en zelfstandigheid. Dit is echter niet even gemakkelijk of vanzelfsprekend voor iedereen. Het doen van het huishouden, het regelen van administratie of het aanbrengen van structuur in de dag kan dan lastig zijn. Soms komt dit doordat iemand bepaalde lichamelijke of geestelijke klachten heeft of een verstandelijke beperking.
Het Sociaal Wijkteam denkt mee hoe u zo goed mogelijk voor uzelf kunt zorgen en welke mogelijkheden er zijn om u te ondersteunen.

Over ons  

Over ons

Onze werkwijze

Iedereen uit Oosterhout die een vraag heeft over zorg, welzijn, opvoeden of opgroeien kan terecht bij het Sociaal Wijkteam. Wij zijn een team van professionals met ervaring en kennis op het gebied van o.a. psychiatrie, ouderenzorg, jeugdzorg en mensen met een beperking. Wij werken in opdracht van de gemeente en we kunnen waar nodig verwijzen naar professionele hulp vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

De vraag

De vraag

U heeft een persoonlijke vraag op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden of opgroeien?
Of u maakt zich zorgen over een ander? Neem contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout via 0800 0162.

Het contact

Het contact

U krijgt één van onze medewerkers aan de telefoon en bespreekt uw vraag. We kijken samen met u waar uw vraag thuishoort en wanneer dit passend is verwijzen we u door naar andere diensten in Oosterhout. Er is ook een mogelijkheid om een persoonlijk gesprek in te plannen met een medewerker van het Sociaal Wijkteam.

In gesprek

In gesprek

Samen met mensen die belangrijk voor u zijn, gaat u in gesprek met één van onze medewerkers. We bekijken samen wat mogelijke oplossingen zijn en wat uw familie, vrienden of buren daarin kunnen betekenen. We bespreken ook voorzieningen in Oosterhout waar u zonder verwijzing kunt binnenlopen. Bijvoorbeeld bij een activiteitencentrum of dorpshuis. Is er ook professionele hulp nodig? Dan wordt deze ingeschakeld.

Het plan

Het plan

Samen maken we een plan van aanpak. Als dat nodig is, krijgt u een beschikking (verwijzing), waarmee u een zorgaanbieder kunt benaderen voor ondersteuning. U ontvangt alle documenten die bij uw plan horen.

Aan de slag

Aan de slag

U voert uw plan van aanpak uit samen met de mensen die daarin een rol spelen.

En verder

En verder

U bespreekt samen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam hoe de hulp verloopt.

Onze medewerkers

 

Hallo, mijn naam is Benja en ik heb een opleiding gevolgd tot pedagoog en heb dus kennis en ervaring met gezinnen en opvoeden. Tijdens mijn werk help ik ook bij het maken van een plan bij andere vragen. Bijvoorbeeld over het ontlasten van mantelzorgers of het hebben van een positieve dag invulling. In alle rust luister ik graag naar uw verhaal en vraag, zodat ik u met u mee kan denken over een mogelijke oplossing.

 

Mijn naam is Anouck. Ik ben opgeleid als psycholoog en ben meerdere jaren als behandelaar werkzaam geweest in de psychiatrie en de revalidatiezorg. Sinds 2 jaar ben ik werkzaam bij het sociaal wijkteam in Oosterhout. In gesprek probeer ik mensen zoveel mogelijk de kans te bieden te vertellen waar zij tegen aan lopen in het dagelijks leven en ze hierbij op hun gemak te laten voelen. Daarnaast probeer ik op een creatieve manier mensen naar hun vragen te laten kijken en ze zelf tot een plan van aanpak te laten komen.

 

Mijn naam is Freddy. Na jarenlang te hebben gewerkt in de Jeugdzorg vanuit een gedwongen kader werk ik momenteel met veel plezier binnen het sociaal wijkteam Oosterhout. Door aansluiting te zoeken, het netwerk te betrekken en nieuwsgierige vragen te stellen ondersteun ik de burger bij het verhelderen van zijn hulpvraag om vervolgens mee te denken over mogelijke vervolgstappen.

 

Hoi, mijn naam is Amy. Nadat ik werkzaam ben geweest als Sociaal Cultureel Werker in Oosterhout ben ik gestart bij het Sociaal Wijkteam. Mensen ondersteunen bij het helder krijgen van hun vraag en het maken van een plan is iets wat ik erg leuk vind om te doen. Er zijn veel mogelijkheden in Oosterhout om actief deel te nemen aan de maatschappij, hier heb ik dan ook altijd aandacht voor in gesprekken.

 

Ik ben Janine en ik ben begonnen als verpleegkundige in de zorg voor kinderen met verstandelijke en psychiatrische beperkingen. Daarna ben ik opgeleid tot pedagogische gezinsbegeleider. Al mijn kennis en ervaring neem ik mee de wijk in waarbij ik mensen ondersteun die vragen hebben op allerlei gebieden, zoals zorg, opvoeden, vrije tijd en dagbesteding. Dit maakt het voor mij erg boeiend om bij het Sociaal Wijkteam te werken.

 

Mijn naam is Souad en ik ben opgeleid tot maatschappelijk werker. Naast mijn ervaring binnen het algemeen maatschappelijk werk in Oosterhout heb ik gewerkt met gezinnen met vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Ik vind het fijn om samen met andere organisaties, vrijwilligers en collega’s, de burgers van Oosterhout te ondersteunen in hun proces om de zelfredzaamheid te vergroten.

Waar vind je ons?

Wijkteam Noord

Activiteitencentrum Dommelbergen

Arkendonk 90
4907 XP Oosterhout

Let op: wij hebben géén vast spreekuur, binnenlopen mag, maar wij zijn wisselend aanwezig.

Wijkteam Midden

Activiteitencentrum De Slotjes

Slotjesveld 15
4902ZP Oosterhout

Let op: wij hebben géén vast spreekuur, binnenlopen mag, maar wij zijn wisselend aanwezig.

Wijkteam Zuid

Activiteitencentrum De Bunthoef

Bloemenhof 2
4904 CA Oosterhout

Let op: wij hebben géén vast spreekuur, binnenlopen mag, maar wij zijn wisselend aanwezig.

Hoofdkantoor

Postadres Sociaal Wijkteam

Klappeijstraat 44
4901 HE Oosterhout

Let op: wij hebben géén vast spreekuur, binnenlopen mag, maar wij zijn wisselend aanwezig.