Een vraag? Wij denken mee.

Ik ga scheiden, hoe vertel ik dit mijn kind?

Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 kinderen in Nederland te maken met een scheiding. Dit is voor kinderen een ingrijpende verandering in hun leven. Veel ouders vragen zich af hoe ze dit met hun kind(eren) kunnen bespreken. Hoe leg je het duidelijk uit, wat vertel je wel of niet, hoe ga je om met vragen?
Het Sociaal Wijkteam denkt graag met je mee over hoe je een scheiding kan bespreken met je kind.

Mijn partner is aan het dementeren, hoe houden we dit samen vol?

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie. Vaak merkt iemand met (beginnende) dementie dat er dingen misgaan. Hij/zij begrijpt alleen niet precies wat er aan de hand is. Vaak roept dit angst op, wat kan leiden tot boosheid of somberheid. Iemand met dementie verandert. Ook voor de naasten verandert er veel. Hoe kunt u omgaan met iemand die verandert en steeds afhankelijker van u wordt?
Het Sociaal Wijkteam kan met u en uw naasten meedenken over hoe u hier als partner mee om kunt gaan.

Ik voel mij eenzaam, wie kan er met mij meedenken?

Eenzaamheid komt voor in alle leeftijden en kan ervaren worden als een gemis aan een hechte emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid kan gepaard gaan met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten.
Het Sociaal Wijkteam kijkt met je mee naar wat je nodig hebt en welke oplossingen het beste bij je passen.

Mijn kind is onzeker, hoe stimuleer ik zijn zelfvertrouwen?

Het krijgen van zelfvertrouwen is een ontwikkelingsproces en gaat door tot in de volwassenheid. Als ouder ben je een belangrijk persoon die je kind kan helpen bij het krijgen van zelfvertrouwen. Dit kan je als ouder op verschillende manieren doen, zoals het uiten van je waardering en ruimte te geven om te leren.
Het Sociaal Wijkteam denkt graag met je mee over hoe je je kind kan helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen.

Soms twijfel ik of ik op jongens of meisjes val, hoe bespreek ik dat met mijn vrienden?

In de pubertijd gaan jongeren fantaseren over wie zij leuk vinden. Zij ontdekken welke seksuele voorkeur zij hebben. Toch is dit niet altijd even duidelijk voor iedereen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een heterorelatie heb gehad, en dan toch op iemand van hetzelfde geslacht verliefd wordt. Het kan dan fijn zijn dat je het er met vrienden over hebt. Zij kennen jou goed, en lopen misschien wel met dezelfde vragen. Maar dit kan ook best spannend zijn.
Het Sociaal Wijkteam kan met jou meedenken over hoe je dit kan aanpakken.

Over ons  

Over ons

Onze werkwijze

Iedereen uit Oosterhout die een vraag heeft over zorg, welzijn, opvoeden of opgroeien kan terecht bij het Sociaal Wijkteam. Wij zijn een team van professionals met ervaring en kennis op het gebied van o.a. psychiatrie, ouderenzorg, jeugdzorg en mensen met een beperking. Wij werken in opdracht van de gemeente en we kunnen waar nodig verwijzen naar professionele hulp vanuit de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De vraag

De vraag

U heeft een persoonlijke vraag op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden of opgroeien? Of u maakt zich zorgen over een ander? Neem contact op met het Sociaal Wijkteam Oosterhout via 0900 162 162 0.

Het contact

Het contact

U krijgt een van onze medewerkers aan de telefoon en bespreekt uw vraag. Als het nodig is, maken we met u een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

In gesprek

In gesprek

Samen met mensen die voor u belangrijk zijn, gaat u in gesprek met een van onze medewerkers. We bekijken samen wat mogelijke oplossingen zijn. En wat uw familie, vrienden of buren daarin kunnen betekenen. Is er ook professionele hulp nodig? Dan wordt deze ingeschakeld.

Het plan

Het plan

Samen maken we een plan van aanpak. Als dat nodig is, krijgt u een beschikking (verwijzing). U ontvangt alle documenten die bij uw plan horen.

Aan de slag

Aan de slag

U voert uw plan van aanpak uit samen met de mensen die daarin een rol spelen.

En verder

En verder

U bespreekt samen met de medewerker van het Sociaal Wijkteam hoe de hulp verloopt.

Waar vind je ons?

Wijkteam Noord

Activiteitencentrum Dommelbergen

Arkendonk 90
4907 XP Oosterhout

Let op: wij hebben géén vast spreekuur, binnenlopen mag, maar wij zijn wisselend aanwezig.

Wijkteam Midden

Activiteitencentrum De Slotjes

Slotjesveld 15
4902ZP Oosterhout

Let op: wij hebben géén vast spreekuur, binnenlopen mag, maar wij zijn wisselend aanwezig.

Wijkteam Zuid

Activiteitencentrum De Bunthoef

Bloemenhof 2
4904 CA Oosterhout

Let op: wij hebben géén vast spreekuur, binnenlopen mag, maar wij zijn wisselend aanwezig.

Hoofdkantoor

Postadres Sociaal Wijkteam

Klappeijstraat 44
4901 HE Oosterhout

Let op: wij hebben géén vast spreekuur, binnenlopen mag, maar wij zijn wisselend aanwezig.